Zosilňovače sú určené k ozvučeniu sakrálnych objektov, veľkých, uzavretých miestností, konferenčných sál, kde je dôležitá vysoká kvalita zvuku a zrozumiteľnosť reči. Sú určené k spolupráci s 50V, 75V, 100V reproduktormi a reprosústavami so spoločnou impedanciou 4Ω alebo 8Ω. Zosiňovač môže mať 4 až 8 symetrických mikrofónových / linkových XLR vstupov (pre dynamické, kapacitné a bezdrôtové mikrofóny alebo zariadenie s linkovým výstupom) a jeden hudobný vstup s možnosťou zapojiť rôzné externé audio prehrávače s linkovým výstupom. Pre audio záznam má zosilňovač oddelený RCA (RECORD) výstup.
Každý z mikrofónových / linkových vstupov obsahuje:
– reguláciu predzosilnenia (GAIN)
– prepínač Phantom napájania
– prepínač mikrofónového alebo linkového vstupu
– prepínač 100Hz high-pass filtra
– reguláciu basov a výšiek

 

Analógove zosilňovače série MWL-D2

Zosilňovač série MWL-D2 je vybavený grafickým equalizérom a eliminátorom spätnej väzby.

Výbava:

 • 21 bodový grafický equalizér
 • eliminátor spätnej väzby 

 

 

Digitálne zosilňovače série MWL-DSP1-D2

Zosilňovač série DSP1 je vybavený signálovym DSP procesorom pre precízne nastavenie zvukovej charakteristiky v objektoch s náročnými akustickými podmienkami.
Zosilňovač je možné prepínať medzi dvoma uloženými charakteristikami zvuku (PRESET), napríklad PRESET 1 pre podujatie s menej zaplnenou miestnosťou a PRESET 2 pre podujatie s miestnosťou plnou ľudí.

Výbava:

 • PRESETY
 • 15 bodový parametrický equalizér
 • limiter
 • bránu šumu
 • delay (oneskorenie)  
 • regulácia zosilnenia
 • zabudovaný prehrávač (MP3…)
 • eliminátor spätnej väzby

 

 

Digitálne zosilňovače série MWL-DSP1A

Zosilňovač série MWL-DSP1A je (oproti sérií MWL-DSP1) vybavený funkciou, kedy sa aktivujú len tie mikrofóny, ktoré sa v danom okamihu používajú, čím sa eliminuje vplyv okolitého ruchu z práve nepoužívaných mikrofónov.

Zosilňovač ďalej obsahuje výbavu vyššie opísaných zosilňovačov, to znamená:
Zosilňovač je vybavený signálovym DSP procesorom pre precízne nastavenie zvukovej charakteristiky v objektoch s náročnými akustickými podmienkami.
Zosilňovač je možné prepínať medzi dvoma uloženými charakteristikami zvuku (PRESET), napríklad PRESET 1 pre podujatie s menej zaplnenou miestnosťou a PRESET 2 pre podujatie s miestnosťou plnou ľudí.

Výbava:

 • funkcia aktivovania len práve používaných mikrofónov
 • PRESETY
 • 15 bodový parametrický equalizér
 • eliminátor spätnej väzby
 • limiter
 • bránu šumu
 • delay (oneskorenie)  
 • regulácia zosilnenia
 • zabudovaný prehrávač (MP3…)

 

 

Digitálne zosilňovače série AMWL-DSP1A

Zosilňovač série AMWL-DSP1A je (oproti sérií MWL-DSP1A) vybavený modulom DE-ESSER (eliminujúci sykavky).

Zosilňovač ďalej obsahuje výbavu vyššie opísaných zosilňovačov, to znamená:
Obsahuje funkciu, kedy zosilňovač aktivuje len tie mikrofóny, ktoré sa v danom okamihu používajú, čím sa eliminuje vplyv okolitého ruchu z práve nepoužívaných mikrofónov.
Zosilňovač je vybavený signálovym DSP procesorom pre precízne nastavenie zvukovej charakteristiky v objektoch s náročnými akustickými podmienkami.
Zosilňovač je možné prepínať medzi dvoma uloženými charakteristikami zvuku (PRESET), napríklad PRESET 1 pre podujatie s menej zaplnenou miestnosťou a PRESET 2 pre podujatie s miestnosťou plnou ľudí.

Výbava:

 • DE-ESSER
 • funkcia aktivovania len práve používaných mikrofónov
 • PRESETY
 • 15 bodový parametrický equalizér
 • eliminátor spätnej väzby
 • limiter
 • bránu šumu
 • delay (oneskorenie)  
 • regulácia zosilnenia
 • zabudovaný prehrávač (MP3…)

 

 

Digitálne zosilňovače série AMWLC-DSP1A

Zosilňovač série AMWLC-DSP1A je (oproti sérií AMWL-DSP1A) vybavený modulom COMPRESSOR – EXPANDER. Tento modul automaticky reguluje hlasitosť jednotlivých kanálov. Napríklad pri tichšom prejave rečníka, zosilňovač na danom vstupe automaticky zvýši hlasitosť a opačne.

Zosilňovač ďalej obsahuje výbavu vyššie opísaných zosilňovačov, to znamená:
Zosilňovač je vybavený modulom DE-ESSER (eliminujúci sykavky).
Obsahuje funkciu, kedy aktivuje len tie mikrofóny, ktoré sa v danom okamihu používajú, čím sa eliminuje vplyv okolitého ruchu z práve nepoužívaných mikrofónov.
Zosilňovač je vybavený signálovym DSP procesorom pre precízne nastavenie zvukovej charakteristiky v objektoch s náročnými akustickými podmienkami.
Zosilňovač je možné prepínať medzi dvoma uloženými charakteristikami zvuku (PRESET), napríklad PRESET 1 pre podujatie s menej zaplnenou miestnosťou a PRESET 2 pre podujatie s miestnosťou plnou ľudí.

Výbava:

 • COMPRESSOR – EXPANDER
 • DE-ESSER
 • funkcia aktivovania len práve používaných mikrofónov
 • PRESETY
 • 15 bodový parametrický equalizér
 • eliminátor spätnej väzby
 • limiter
 • bránu šumu
 • delay (oneskorenie)  
 • regulácia zosilnenia
 • zabudovaný prehrávač (MP3…)

 

 

Digitálne zosilňovače série AMWLC-DSP4A

Zosilňovač série AMWLC-DSP4A je (oproti sérií AMWLC-DSP1A) vybavený ďalším extra koncovým zosilňovačom.

Zosilňovač ďalej obsahuje výbavu vyššie opísaných zosilňovačov, to znamená:
Zosilňovač je vybavený modulom COMPRESSOR – EXPANDER (Tento modul automaticky reguluje hlasitosť jednotlivých kanálov. Napríklad pri tichšom prejave rečníka, zosilňovač na danom vstupe automaticky zvýši hlasitosť a opačne).
Zosilňovač je vybavený modulom DE-ESSER (eliminujúci sykavky).
Obsahuje funkciu, kedy aktivuje len tie mikrofóny, ktoré sa v danom okamihu používajú, čím sa eliminuje vplyv okolitého ruchu z práve nepoužívaných mikrofónov.
Zosilňovač je vybavený signálovym DSP procesorom pre precízne nastavenie zvukovej charakteristiky v objektoch s náročnými akustickými podmienkami.
Zosilňovač je možné prepínať medzi dvoma uloženými charakteristikami zvuku (PRESET), napríklad PRESET 1 pre podujatie s menej zaplnenou miestnosťou a PRESET 2 pre podujatie s miestnosťou plnou ľudí.

Výbava:

 • 1 extra koncový zosilňovač
 • COMPRESSOR – EXPANDER
 • DE-ESSER
 • funkcia aktivovania len práve používaných mikrofónov
 • PRESETY
 • 15 bodový parametrický equalizér
 • eliminátor spätnej väzby
 • limiter
 • bránu šumu
 • delay (oneskorenie)  
 • regulácia zosilnenia
 • zabudovaný prehrávač (MP3…)