Výber z miest, v ktorých sme realizovali interné a externé ozvučenie: